PENYAIR ZAMAN JAHILIAH.

Tangan rasa menggatal mahu menulis. Mood imthan. Jadi aku mahu kongsikan tentang penyair zaman Jahili yang aku belajar dalam subjek Sejarah Adab Arab. Untuk hanya baca, maka aku akan terus lupakan apabila sekali baca. Jadi, aku mahu abadikan nama-nama itu di sini.

***

Dr. George Zaidan dalam bukunya "Tabaqat As-Syuaraa' Li Iskandar Ikarius" tidak menceritakan tentang kaedah yang beliau gunakan untuk membuat pembahagian bagi penyair pada zaman Jahili, namun hanya menyatakan nama-nama mereka dalam jadual yang memuatkan nama penyair, nama qabilah dan negara, serta tahun kewafatan.

 Jom tengok! (berwarna merah itu yang biasa aku dengar. Bakinya aku tidak pernah kenal)

Tabaqah Pertama 
 1. Amru al-Qais al-Kindi -Kindi- Ahli Najd
 2. Umaiyah bin Abi Baslat-As-Saqafi-Ahli Taif
 3. Basyir bin Abi Hazim-Al-Asadi-Ahli Najd
 4. Al-Haris bin Halzah-Al-Busykari-Ahli Iraq
 5. Zuhair bin Abi Salma-Al-Muzni-Ahli Hijaz
 6. An-Nabighah bin Az-Zibyan -Az-Zibyani-Ahli Najd
 7. Tarafah bin Abd- Al-Bakari-Ahli Bahrain
 8. Ubaid bin Abras-Al-Asadi-Ahli Najd
 9. Al-Muhalhal 'Uda bin Rabiah-At-Taghlabi-Ahli Najd
 10. 'Uda bin Zaid-Al-'Abadi-Ahli Hairah
 11. Amru bin Kalthum-At-Taghlabi-Ahli Jazirah
 12. Antarah bin Syaddad-Al-Abasi-Ahli Najd
 13. Lubaid bin Rabiah-Al-Amiri-Ahli Najd
 14. A'sya Qais-Al-Bakari-Ahli Yamamah

Tabaqat Kedua
 1. Ahihah bin al-Jallah-Al-Ausi-Ahli Yathrib
 2. Aus bin Hajar-Al-Tamimi-Ahli Najd
 3. Al-Aswad bin Ya'far-Ad-Darimi-Ahli Iraq
 4. Al-Barraq bin Rauhan-Al-Tamimi-Ahli Najd
 5. Tamadhir binti Amru (Al-Khansa')-Al-Salmiah-Ahli Hijaz
 6. Tamim bin Abi Muqbal-Al-Amiri-Ahli Najd
 7. Taabbad Syarra-Al-Fahimi-Ahli Tahamah
 8. Al-Syanfari-Al-Azadi-Ahli Yaman
 9. Al Hutaiah -Al-Abasi-Ahli Najd
 10. Al-Mutalammas-al-Dhabaie-Ahli BAhrain
 11. Hatim-At-Taie-Ahli Najd
 12. Al-Haris bin Ibad-Al-BAkari-Ahli Iraq
 13. Hassan bin Thabit-al-Ansari-Ahli Yathrib
 14. Abu Daud-Al-Ayyadi-Ahli Iraq
 15. Khaddash bin Zuhair-Al-Amiri-Ahli Najd
 16. Khaffaf bin Nadbah-Al-Salma-Ahli Hijaz
 17. Khuwailid bin Khalid-Al-Hazali-Ahli Hijaz
 18. Daraid bin As-Sammah-Al-JAsami-Ahli Najd
 19. Ar Rabi' bin Ziyad-Al-Abasi-Ahli Najd
 20. Al-Marqash al-Asghar-Ad-Dabaie-Ahli Najd
 21. Al-Mukhbal Rabiah bin Malik-Al-Tamimi-Ahli Najd
 22. Al-Samuul bin Gharid-Al-Yahudi-Ahli Hijaz
 23. Salamah bin Jundul-Al-Tamimi-Ahli Najd
 24. Abu Qais bin al-Aslat-Al-Ausi-Ahli YAthrib
 25. Amar bin Halis-al-Tamimi-Ahli Najd
 26. Abdullah bin Rawahah-Al-Ausi-Ahli Yathrib
 27. Al-Nabighah al-Ju'di-Al-Amiri-Ahli Najd
 28. Urwah as-so'alik-Al-Abasi-Ahli Najd
 29. Amru bin Ahmar-Al-Bahali-Ahli Yamamah
 30. Amru bin al-Ahtam-Al-Tamimi-Ahli Najd
 31. Amru bin Qamiah-al-Bakari-Ahli Iraq
 32. Qais bin al-Khatim-Al-Ausi-Ahli Yathrib
 33. Kaab bin Zuhair-Al-Mazani-Ahli Hijaz
 34. Matmam bin Nuwairah-Al-Yarbuie-Ahli Najd
 35. Al-Mutankhal bin Uwaimir-Al-Hazali-Ahli Hijaz
 36. Al-Muthassab Al-Abadi-Al-Abadi-Ahli Iraq
 37. Al-Musayyib bin ALas-Al-Bakari-Ahli Iraq
 38. Asy-Syammakh bin Dharar-As-Saadi-Ahli Najd
 39. Muan bin Aus-Al-mazani-Ahli Tahamah
 40. Al-Mankhal bin al-Haris-Al-Yashkari-Ahli Iraq

Tabaqat Ketiga.
 1. Umayyah bin al-Askar-Al Bakari-Iraq
 2. Iyyas bin Al-Askar-Al-Toli-Hijjaz
 3. Hajiz bin Auf-al-Azdi-Ahli Najd
 4. Al-Haris bin Zalim-Al-Mara-Ahli Najd
 5. Salik bin Al-Salkah-As-Saadi-Ahli Najd
 6. Zuhair bin Janab-Al-Kalabi-Ahli Najd
 7. Zaid al-Khail-An-Nabhani-Ahli Najd
 8. Al-Mumazzaq al-Abdi-Al-Abadi-Ahli Yamamah
 9. Al-Findi az-Zamani-Az-Zamani-Ahli Najd
 10. Amar bin Thofil-Al-Amiri-Ahli Najd
 11. Al-Abbas bin Mardas-As-salma-Ahli Hijaz
 12. Abdullah bin Ajlan-An-Nahdi-Ahli Yaman
 13. Amru bin Ma'di Karbu-Az-Zabidi-Ahli Yaman
 14. Qais bin Zuhair-Al-Isa-Ahli Najd
 15. Luqaid bin Zara'ah-Ad-Darimi-Ahli Najd
 16. Malik bin Nuwairah-Al-Yarbu'ie-Ahli Najd
 17. Al-Mustaughir bin Rabiah-As-Saadie-Ahli Najd
 18. Yazid bin Waraqa'-Al-YArbuie-Ahli Najd

Dalam banyak-banyak nama yang tersenarai, George Zaidan telah membahagikan nama-nama penyair zaman jahili berdasarkan Tema yang disampaikan dalam syair mereka.
 • Ashab Muallaqat (10 Orang)
 • As-Syuara' al-Umara' (14 Orang)
 • As-Syuara' al-Firsan (28 Orang)
 • As-Syuara' al-Hukama' (4 Orang)
 • As-Syuara' 'Ussyaq (8 Orang)
 • As-Syuara' As-Soalik (7 Orang)
 • As-Syuara' Al-Yahudi(4 orang)
 • Al-Syuara' al-Maghnun (seorang)
 • Nisau As-Syawaair (4 orang)
 • Al-Hijaun (4 orang)
 • Al-Wasafun lil khail (4 orang)
 • Al-Mawali (seorang)
 • Sairul As-Syuara' (36 orang)

Nota Adab Arabi-Zaman Jahili-,
30-10-2010
4:17p.m,
Meja Belajar  Qamar Cinta 1-1, IIUM.

Nota Kecil Hujung Entri: buat begini boleh juga hilangkan mengantuk. :)

Comments

Popular posts from this blog

Aku, Dia, Beliau dan Soalan-soalan

Jom Belajar Nusus

Cerpen: Kembali Bertaut