11 January 2011

##$$$

melakukan perkara yang sama lagi.
Sungguh aku belum kuat.
Jadi, biarkan aku sedikit lambat.
Asal sampai juga pada tujuan

No comments: