14 September 2014

aku.

Menghadap laut luas
Dan seorang aku
Nampak aku dalam aku.
Aku yang dulu
Aku yang kaku
Aku yang kini
Aku yang belum terkemaskini.

Seorang aku
Dan semua kisah tentang aku
Yang sembunyi dan nyata
Yang Tuhan sembunyikan dan ternampak jelas terang nyata.

Pantai cherating, pahang
140914

No comments: