02 July 2011

satu baris

Kepercayaan akan jadi satu kenyataan.

No comments: