17 July 2008

Sebaris kata

Hanya kegembiraan yang dapat melenyapkan kedukaan...

No comments: